301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
02 Aralık 2018 - Pazar 09:54 Bu yazı 455 kez okundu
 
YENİ İCTİHADLAR 2
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Tarihselci yaklaşım İctihad, kural içeren bir nassın veya geçmişteki emsal bir durumun (precedent) manasını anlama ve o kuralı öyle bir şekilde teşmil, tahsis ya da olmadığı taktirde tadil ederek değiştirme çabasıdır[25]. Tarihselci görüşün önde gelen temsilcilerinden Fazlur Rahman'a göre Kur'an müslümanları, yoksulların kanını emmek için faize parasını yatırmaktan ziyade, "Allah yolunda harcamaya" teşvik eder[26]. Kur'an zenginlerin sebep olduğu ihmalkarlığın (fakirlerle ilgilenmemenin) toplumların çöküşü için temel bir sebep olduğunu söylemektedir: 15. Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: "Rabbim beni şerefli kıldı" der. 16. Ama onu sınamak için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana hor baktı" der. 17. Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. 18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinize özenmiyorsunuz. 19. Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Bu durumda iki önemli tedbir alındı: Biri faizin yasaklanması, diğeri zekatın şart koşulmasıdır[27].

Şurası belirtilmelidir ki, faizli alışverişler sermayeyi bir çok misli (Ali İmran 130) artırdığı için toplumsal harcamalarla ilgili olarak devamlı ltekrar edilen " kat kat büyür" ifadesi, faizle olan işlemleri göz önünne almaktadır. Bunun üzerine faiz yasaklandı. (2/Bakara 275-278)[28] Toplumun selameti için faizin yasaklanması gerekli idi. Fakat Ortaçağ fakihleri bundan, "faizin her türlüsü haramdır" diye bir sonuç çıkarmışlardır.Bugün bile, modern banka sisteminin bir gelişme iktisadı çerçevesinde oynadığı rolde yapılan köklü değişikliklere rağmen, müslümanların büyük bir çoğunluğu bu görüşü benimsemektedir[29]. Bu, insanları din adamlarına köle etmeyi öngören teokratik bir yaklaşımı çağrıştırmaktadır. Petrus'un 1. Mektub'unda şu ifadeler yer alır: "İmdi insanlar tarafından kurulan her düzene Rabb için bağımlı olun.[30]" Kur'an'ın konu ile ilgili ifadesi şöyledir: "Eğer yeryü­zündeki çoğu kimselere boyun eğersen seni Allah'ın yo­lundan saptırırlar. Onlar başka değil sadece zannın ardından gider ve sa­dece tahminde bulunurlar." (En'am 6/116)

Hırıstiyanlara göre Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlüsü­dür. Oğul İsa'dır."Gökte ve yeryüzünde bütün ik­tidar ona veril­miş­tir[31]." İsa adına ha­reket etme ve ka­rar verme yetkisi ise kiliseye ait­tir. İsa ki­li­sede hazır bulu­nur. Çünkü kilise onun manevi varlığı ile bü­tünleş­miştir[32]. Kutsal Ruh ise kili­seyi Allah'ın yani Baba'nın nimeti ve armağanlarıyle dol­durur ve hata­lar­dan korur[33].

Hırıstiyan dünyasında en çok men­subu bulunan mezhep Katolik Mezhebidir. Bu mezhep kendini Petrus'a bağlar. Ruhanî reis Papadır. Papa, İsa'nın vekili ve Petrus'un halefi­dir. Papa yanıl­maz bir otorite, kilise ise ev­renseldir. Kilise dışında kurtuluş yoktur. Roma, di­ğer kilise­lerin ruhanî merke­zidir ve hep­sinden üstündür. Kilise, Kutsal Ruh tara­fından sevk ve idare edilir. Kutsal Ruh Baba ve Oğul'dan çıkar. İncil'in yorumu ki­lise eliyle olur[34].  Ömer (r.a) minberden şöyle seslenmişti. “Ey insanlar Nebi(s.a.v.)in görüşü dogru idi. Çünkü Allah ona gerçegi gösteriyordu. Bizim gö­rüşümüz ise sadece zan ve sorumluluk altina girmekten ibarettir.” Ebûbekr (r.a.) bir konuda Allah'ın kitabında ve Nebi'nin sün­netinde bir hüküm bulamazsa kendi görüşüne göre ictihad eder ve şöyle derdi: “Bu benim görüşümdür. Dogruysa Allah'tandir, yanlişsa bendendir. Allah'in beni bagişlamasını dilerim.” Ömer'in bir kâtibi “Bu, Allah'ın ve Ömer'in görüşüdür.” diye yazınca Ömer dedi ki, “Ne kötü söyledin. De ki, bu Ömer'in görüşüdür, dogruysa Allah'tan yanlışsa Ömer'dendir.” (İbnu'l-Kayyım, I'lâmu'l-Muvakkiîn, 1/54)

 

 
Etiketler: YENİ, İCTİHADLAR, 2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
28 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
56 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
138 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
227 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
178 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
121 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
130 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
136 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
126 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
147 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
127 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
212 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
147 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
256 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
119 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
576 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
701 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
626 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
971 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
240 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
247 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
201 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
233 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
225 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
269 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
299 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
160 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
352 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
415 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
466 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
483 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
562 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
500 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
481 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
518 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
467 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
309 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
334 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
367 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
352 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
418 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
339 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
377 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
368 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
365 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
400 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
395 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
442 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
392 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
399 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
855 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
401 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
421 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
422 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
470 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
469 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
844 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1144 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
817 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
396 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
414 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
801 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
918 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
672 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1014 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
429 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
369 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
748 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
350 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
599 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
528 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
444 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
469 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
618 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1003 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
463 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
495 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
643 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1429 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
569 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
1959 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1306 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1517 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1211 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
686 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
920 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1255 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
686 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5651 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
634 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
725 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
707 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
605 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
611 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
627 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
633 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
678 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
536 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
594 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
616 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
624 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
621 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
744 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
562 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
622 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
619 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
610 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
654 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
653 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
631 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
712 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
725 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
640 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
719 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
672 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
832 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2332 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1203 Okunma.
Haber Yazılımı