301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
02 Aralık 2018 - Pazar 09:54 Bu yazı 339 kez okundu
 
YENİ İCTİHADLAR 2
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Tarihselci yaklaşım İctihad, kural içeren bir nassın veya geçmişteki emsal bir durumun (precedent) manasını anlama ve o kuralı öyle bir şekilde teşmil, tahsis ya da olmadığı taktirde tadil ederek değiştirme çabasıdır[25]. Tarihselci görüşün önde gelen temsilcilerinden Fazlur Rahman'a göre Kur'an müslümanları, yoksulların kanını emmek için faize parasını yatırmaktan ziyade, "Allah yolunda harcamaya" teşvik eder[26]. Kur'an zenginlerin sebep olduğu ihmalkarlığın (fakirlerle ilgilenmemenin) toplumların çöküşü için temel bir sebep olduğunu söylemektedir: 15. Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: "Rabbim beni şerefli kıldı" der. 16. Ama onu sınamak için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana hor baktı" der. 17. Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. 18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinize özenmiyorsunuz. 19. Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Bu durumda iki önemli tedbir alındı: Biri faizin yasaklanması, diğeri zekatın şart koşulmasıdır[27].

Şurası belirtilmelidir ki, faizli alışverişler sermayeyi bir çok misli (Ali İmran 130) artırdığı için toplumsal harcamalarla ilgili olarak devamlı ltekrar edilen " kat kat büyür" ifadesi, faizle olan işlemleri göz önünne almaktadır. Bunun üzerine faiz yasaklandı. (2/Bakara 275-278)[28] Toplumun selameti için faizin yasaklanması gerekli idi. Fakat Ortaçağ fakihleri bundan, "faizin her türlüsü haramdır" diye bir sonuç çıkarmışlardır.Bugün bile, modern banka sisteminin bir gelişme iktisadı çerçevesinde oynadığı rolde yapılan köklü değişikliklere rağmen, müslümanların büyük bir çoğunluğu bu görüşü benimsemektedir[29]. Bu, insanları din adamlarına köle etmeyi öngören teokratik bir yaklaşımı çağrıştırmaktadır. Petrus'un 1. Mektub'unda şu ifadeler yer alır: "İmdi insanlar tarafından kurulan her düzene Rabb için bağımlı olun.[30]" Kur'an'ın konu ile ilgili ifadesi şöyledir: "Eğer yeryü­zündeki çoğu kimselere boyun eğersen seni Allah'ın yo­lundan saptırırlar. Onlar başka değil sadece zannın ardından gider ve sa­dece tahminde bulunurlar." (En'am 6/116)

Hırıstiyanlara göre Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlüsü­dür. Oğul İsa'dır."Gökte ve yeryüzünde bütün ik­tidar ona veril­miş­tir[31]." İsa adına ha­reket etme ve ka­rar verme yetkisi ise kiliseye ait­tir. İsa ki­li­sede hazır bulu­nur. Çünkü kilise onun manevi varlığı ile bü­tünleş­miştir[32]. Kutsal Ruh ise kili­seyi Allah'ın yani Baba'nın nimeti ve armağanlarıyle dol­durur ve hata­lar­dan korur[33].

Hırıstiyan dünyasında en çok men­subu bulunan mezhep Katolik Mezhebidir. Bu mezhep kendini Petrus'a bağlar. Ruhanî reis Papadır. Papa, İsa'nın vekili ve Petrus'un halefi­dir. Papa yanıl­maz bir otorite, kilise ise ev­renseldir. Kilise dışında kurtuluş yoktur. Roma, di­ğer kilise­lerin ruhanî merke­zidir ve hep­sinden üstündür. Kilise, Kutsal Ruh tara­fından sevk ve idare edilir. Kutsal Ruh Baba ve Oğul'dan çıkar. İncil'in yorumu ki­lise eliyle olur[34].  Ömer (r.a) minberden şöyle seslenmişti. “Ey insanlar Nebi(s.a.v.)in görüşü dogru idi. Çünkü Allah ona gerçegi gösteriyordu. Bizim gö­rüşümüz ise sadece zan ve sorumluluk altina girmekten ibarettir.” Ebûbekr (r.a.) bir konuda Allah'ın kitabında ve Nebi'nin sün­netinde bir hüküm bulamazsa kendi görüşüne göre ictihad eder ve şöyle derdi: “Bu benim görüşümdür. Dogruysa Allah'tandir, yanlişsa bendendir. Allah'in beni bagişlamasını dilerim.” Ömer'in bir kâtibi “Bu, Allah'ın ve Ömer'in görüşüdür.” diye yazınca Ömer dedi ki, “Ne kötü söyledin. De ki, bu Ömer'in görüşüdür, dogruysa Allah'tan yanlışsa Ömer'dendir.” (İbnu'l-Kayyım, I'lâmu'l-Muvakkiîn, 1/54)

 

 
Etiketler: YENİ, İCTİHADLAR, 2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
465 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
573 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
469 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
744 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
137 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
141 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
110 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
138 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
140 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
182 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
197 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
88 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
260 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
341 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
344 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
373 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
444 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
401 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
392 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
406 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
377 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
210 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
251 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
265 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
269 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
285 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
259 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
278 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
287 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
277 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
301 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
305 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
357 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
304 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
294 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
745 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
308 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
335 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
349 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
385 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
375 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
744 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
921 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
713 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
311 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
315 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
708 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
822 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
596 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
923 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
342 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
283 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
652 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
271 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
494 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
421 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
359 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
359 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
535 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
910 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
367 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
405 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
548 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1334 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
467 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
1862 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1086 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1384 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1120 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
599 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
823 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1163 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
592 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5568 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
562 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
642 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
630 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
529 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
533 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
537 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
551 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
599 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
464 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
522 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
547 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
555 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
545 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
666 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
489 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
548 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
548 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
537 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
573 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
567 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
560 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
623 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
641 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
558 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
632 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
584 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
699 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2234 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1065 Okunma.
Haber Yazılımı