301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
26 Mart 2020 - Perşembe 17:42 Bu yazı 44 kez okundu
 
Kur’ân’da Eşyanın Dili
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kur’ân, canlı cansız, bütün varlıkların dilinden, duygularından, ibadetlerinden ve görevlerinden bahseder. Burada cinler ve melekler dışındaki varlıkları anlatan ayetler görülecek ve insanla kısa bir kıyaslama yapılacaktır

 

1. GÖKLER VE YER

Gökler ve yer, bütün halindeyken patlatılarak ayrılmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “30. Kafirlerin görmeleri gerekmez mi, gökler ve yer bütün halinde iken patlattık ve her canlı şeyi sudan yarattık, hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiya 21/30) 1.1. Göklerin ve yerin Allah’a söz vermesi Allah önce yeri yaratmış ve şöyle buyurmuştur: “De ki “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen siz misiniz? O, bütün varlıkların Sahibidir (Rabbidir).” Üstten dibe doğru sabitleyen oturaklı dağlar yerleştirip yeri (içini) bereketlendiren ve her türden nimetin gıdalarının ölçüsünü dört günde oluşturup araştıranlar (arayanlar) için dengeli bir şekilde yayan O’dur. Sonra duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere: “İsteyerek veya istemeyerek emrime girin!” demişti; ikisi de “İsteyerek emrine girdik” diye cevap vermişlerdi. Sonra onları, iki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de kandillerle (yıldızlarla) süslemiş ve korumuştur. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür. (Fussilet 41/9–12) Gökler, görevlerini tamamlayınca yarılacak ve yeryüzü değişikliğe uğrayacaktır.  Allah Teâlâ şöyle buyurur: Gök yarılmış, Sahibini dinleyip görevini yaptığı onaylanınca; yer uzatılmış ve içindekileri dışarı atıp boşalmış, Sahibini dinleyip görevini yaptığı onaylanmış olunca (hesap günü başlar).” (İnşikak 84/1–5) 1.2. Göklerin ve yerin emir alması “Nuh Tufanında; “Ey yer! Suyunu yut! Ey gök sen de açıl!” dendi. Sular çekildi, iş tamamlandı, gemi Cudi’nin üstüne oturdu.” (Hud 11/44) Nemrut, İbrahim aleyhisselamı ateşe atınca Allah “Ey Ateş! İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol.” demiş o da öyle olmuştu[2]. 1.3. Göklerin ve yerin üzülmesi Gökler ve yer, insanların yanlış davranışlarından etkilenir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Rahman çocuk edindi” dediler. Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti. Bunlar sırf “Rahman’ın çocuğu var” dedikleri için olacaktı.” (Meryem 19/88–91) Suçluları cezalandırma, gökleri ve yeri etkilemez. Bunu şu ayetlerden öğreniyoruz: onlara da değerli bir elçi gelmiş, şöyle demişti: “Allah’ın kullarını bana teslim edin; ben size gelmiş güvenilir bir elçiyim” Sakın Allah’a karşı diklenmeyin; çünkü size açık bir delil (mucize) ile geldim. Beni taşa tutarsınız diye benim de Sahibim, sizin de Sahibiniz olan Allah’a sığındım. Eğer inanmadıysanız beni kendi halime bırakın.” Daha sonra Sahibine yalvararak: “Bunlar suça (günaha) batmış bir topluluk.” dedi. Daha sonra Sahibine yalvararak: “Bunlar suça (günaha) batmış bir topluluk.” Dedi “Denizi de olduğu gibi bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur.” Arkalarında nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar, Nice ekinler ve görkemli konaklar.. Nice ekinler ve görkemli konaklar… Hepsi geride kaldı. Biz de onları başka bir halka (İsrailoğullarına) verdik. Firavun’a ve ordusuna ne gök ağladı, ne de yer. Onlara yeni bir fırsat da verilmedi. (Duhan 44/17-29) 1. 4. Dağlar ve taşlar Allah Teâlâ şöyle buyurur: “… Çünkü içinden ırmaklar fışkıran taşlar vardır. Çatlayıp içinden su çıkan hatta Allah korkusundan aşağı yuvarlanan taşlar da vardır.” (Bakara 2/74) “Bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdün. Bunlar insanlar için oluşturduğumuz örneklerdir; belki düşünürler.” (Haşr 59/21)

 

2. KUŞLARIN DÜNYASI

Kuşlar, uçan varlıklardır. Uçabildikleri için karıncalar da bu gruba girerler. Kuşdilini bilen Süleyman aleyhisselam aracılığıyla bize bazı bilgiler ulaşmıştır.  Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan olan ordusu, bölük bölük sevkedilmişti. Karınca vadisine vardılar. Bir dişi karınca dedi ki “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler.” Karıncanın sözünden dolayı tebessüm etti. “Sahibim, bana ve ana babama ettiğin iyilikten ötürü görevlerimi yerine getirme fırsatı ver. Senin razı olacağın iyi işler yapayım. İkramınla beni iyiler arasına kat.” Süleyman kuşları teftiş etti. “Neden Hüdhüd’ü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” dedi.Ona ağır bir ceza vereceğim veya keseceğim. Ya da bana, haklılığını gösteren açık bir delil getirir!” Çok geçmeden Hüdhüd çıkageldi ve dedi ki “Senin yeterince bilmediğin bir şeyi tam olarak öğrendim. Sana Sebe’den dosdoğru bir haber getirdim. Orada bir kadına rastladım; onları egemenliği altına almış ve ona her şeyden verilmiş; büyük bir tahtı da var. Baktım ki hem o kadın hem de halkı, Allah ile aralarına Güneşi koymuş, ona secde ediyorlar. Şeytan yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Onlarda doğru şeyler yapmıyorlar. Oysa göklerde ve yerdeki bütün gizlileri ortaya çıkaran Allah’a secde etmeleri gerekmez mi? O, gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. Allah; O’ndan başka ilah yoktur. Büyük yönetimin (arşın) sahibidir.” Süleyman dedi ki “Bakacağız, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Şu mektubumu götür, onlara bırak, sonra kenara çekil de bekle, bakalım ne cevap verecekler.” Kraliçe dedi ki “Ey ileri gelenler! Bana değerli bir mektup bırakıldı. Süleyman’dan geliyor, ‘İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla’ diye başlıyor. ‘Bana karşı diklenmeyin, teslim olarak bana gelin’ diyor.”  “Ey ileri gelenler! Bu işimde bana sağlam bir görüş bildirin. Sizlerle görüşmeden hiçbir işe karar vermem.”.” (Neml 27/17–32)

 

3. EŞYANIN İBADETİ

Canlı cansız bütün varlıklar Allah’ı tespih ederler. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki herkes Allah’a ibadet eder. Her şeyi güzel yapmasına karşılık O’na ibadet etmeyen tek varlık yoktur ama onların bu ibadetlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır ve çok bağışlar.” (İsra 17/44) Kuşlar farklıdır, onların, tesbih yanında, akıllı varlıklar gibi salâtları da vardır. Salât Kur’ân’da dua ve namaz anlamında kullanılır. Allah Teâlâ şöyle buyurur.” Hiç görmedin mi göklerde ve yerde kim varsa, kuşlar da sıra sıra dizili iken Allah’a ibadet ederler. Her biri namazını ve ibadetini bilir. Allah da onların ne yaptıklarını bilir”. (Nur 24/41)

 

4. AHİRETTE YERİN KONUŞMASI

Ahirette yeryüzü konuşacak ve kendindeki bilgileri bildirecektir. Yer, bütün şiddetiyle sarsılmış , yer, ağırlıklarını da çıkarmış (canlılar yeniden yaratılmış) olunca, insan: “Burada neler olmuş?” der. O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

 
Etiketler: Kur’ân’da, Eşyanın, Dili,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
12 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
24 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
26 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
35 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
44 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
33 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
39 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
43 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
33 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
39 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
54 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
53 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
50 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
63 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
79 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
84 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
74 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
64 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
213 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
90 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
81 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
85 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
110 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
79 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
80 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
91 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
167 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
117 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
108 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
135 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
90 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
134 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
143 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
188 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
307 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
229 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
181 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
166 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
310 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
200 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
675 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
691 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
414 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
443 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
394 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
439 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
349 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
379 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
429 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
492 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
416 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
412 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
340 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
354 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
399 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
394 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
386 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
412 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
473 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
371 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
468 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
411 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
504 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
357 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
449 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
447 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
367 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
394 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
377 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
448 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
455 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
440 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
416 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
436 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
455 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
428 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
415 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
500 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
438 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
411 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
365 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
452 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
437 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
463 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
497 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
489 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
411 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
415 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
451 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
484 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
475 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
519 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
463 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
449 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
426 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
386 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
475 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
479 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
418 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
404 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
534 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
397 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
564 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
554 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
416 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
445 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
556 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
536 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
677 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
453 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
481 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
489 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
546 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
819 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
616 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
509 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
572 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
586 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
541 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
539 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
548 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
624 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
534 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
899 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
547 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
995 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1524 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1060 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1684 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
640 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
682 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
607 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
661 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
911 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
681 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
721 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
869 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
737 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
794 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
860 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
884 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
889 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1113 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
888 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
937 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1018 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
886 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
802 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
773 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
806 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
750 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
956 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
756 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
783 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
770 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
808 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
812 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
807 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
861 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
822 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
821 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1321 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
808 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
845 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
847 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
888 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
861 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1334 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1917 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1328 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
825 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
834 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1239 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1341 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1072 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1418 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
836 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
760 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1211 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1073 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1121 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
952 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
857 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
984 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1017 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1435 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
965 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
909 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1049 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1841 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
979 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2383 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2273 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2177 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1635 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1100 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1375 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1663 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1124 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6131 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1034 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1144 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1129 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1007 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1022 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1052 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1082 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1088 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
931 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
984 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1034 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1026 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1032 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1168 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
943 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1036 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1022 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1024 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1087 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1046 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1020 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1122 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1104 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1039 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1220 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1117 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1417 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2793 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2166 Okunma.
Haber Yazılımı