301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
10 Şubat 2019 - Pazar 10:37 Bu yazı 742 kez okundu
 
KİTAP VE HİKMET-9
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kur’an’ı, Kur’ân’ın gösterdiği yolla hikmete ulaşma yöntemi sahabeden sonra unutulduğu için tefsirlerde Bakara 196. âyetin أَ” َ َة َر ْم ُع ْلاَو ّج َح ْلا ْاوُّم ِت ل ِل “ ّbölümü açıklanamamıştır. Kitap ile Sünnet arasındaki bütünlüğün görülememesi, dini anlama ve uygulamada ardı arkası kesilmez yanlışlara ve sıkıntılara sebep olmuştur. Sünnetin, vahy-i gayri metluv sayılması, Kitap ile Sünnetin iki ayrı kaynak kabul edilmesi ve Sünnetin Kitap ةيضاق ةنسل) hâkim üzerine bu görülmesi) باتكلا ىلع yanlışların en önemlilerindendir.Nebî’nin Çıkardığı Hikmeti İle İnsanların Çıkardığı Hikmetin FarkıBedir savaşı ile ilgili âyetlerde görüldüğü gibi Nebimizin verdiği hükümlerin doğruluğu Allah tarafından denetlenmekte, yanlış bir şey olursa ayetle müdahale edilmektedir. Öyleyse onun koyduğu ve Allah’ın müdahale etmediği sabit olan hükümlerin tamamı hikmettir; müslümanlar onlara uymak zorundadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:“Hayır! Rabbine yemin olsun ki bunlar inanıp güvenmezler. Ama aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duymadan kabul eder ve tam olarak teslim olurlarsa o başka.” (Nisa 4/65)Müslümanlarda böyle bir denetim olmadığı için müslümanların verdikleri hükümlerin Kitap ve Sünnet açısından denetime tabi tutulması gerekir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey inanıp güvenenler, Allah’a itaat edin, bu Elçi’nin getirdiği kitaba itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Eğer (o yetkililerle) bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah’a ve Elçisine götürün. Allah’a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir.” (Nisa 4/59) Demek ki, müslümanların yönetimle olan ihtilaflarını Kur’ân ve Sünnete göre karara bağlayan yetkili kurumların oluşması bu âyetin gereğidir. Ama tarihimizde böyle bir kurumun varlığını henüz bilmiyoruz. Sonuç olarak müslümanların, her şeyi yeni baştan ele alma mecburiyetleri vardır.[1] Ayetlerdeki sıralama şöyledir: “İbrahim, İshak, Yakub, Dâvûd, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Nuh, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. (aleyhimusselâm).[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (il.310 h.), Tarih’ul-Umem ve v’el-Mülûk (Tarih’ut-Taberî) Beyrut 1407, c. I s. 187, ez-Zemahşerî (467-538 h.), el-Keşşâf, el-a’lâ Suresinin tefsiri. [3]- Kişi kendi durumunu Allah’ın kitabıyla karşılaştırmazsa sapık olduğunu anlayamaz. Bunu anlayanlardan kimi yolunu düzeltir, kimi de bile bile sapıklık içinde kalır. Bu da kendine kitap ve nebî gönderilen toplumlarda ayrılıklara sebep olur. [4] Ayetteki نم ءاشي = men yeşâ’ya “gereği gibi çalışma” anlamını verdik. Çünkü ءاش” şeyi yaptı” demektir. Her eylem ve her varlık şey kelimesinin kapsamına girer ve her şey bir kanun ve kurala göre oluşur. İyiliğin kuralları olduğu gibi kötülüğün de kuralları vardır. Namaz kılmak için onun kurallarına uymak gerekir. Hırsızlık yapmanın da kuralları vardır. Allah namazı emretmiş, hırsızlığı haram kılmıştır. İyinin ve kötünün ölçülerini koyan, bunlardan birini yapmak isteyen için gerekli şart ve imkânları yaratan Allah’tır. Bu sebepleءاش fiili insan için kullanılırsa anlamı “ölçülere uygun davrandı” olur. İyiyi veya kötüyü, ayrı bir varlık olarak ortaya çıkaran Allah olduğu için faili Allah olan ءاش fiilinin anlamı; “şeyi veya şeyin ölçüsünü var etti” olur. Allah Teâlâ, “Bir şeyi var etmek istediğinde sadece “ol” der; sonra o şey oluşur.” (Yasin 36/82) Bu sebeple faili Allah olan ءاش fiili, o konuda Allah’ın ol emrinin çıktığını gösterir. Artık o şey mutlaka olur. [5] اليلق kelimesinin iki kök anlamı vardır; biri, azlık diğeri de istikrarsızlık, bir yerde kalamama, yerinden olmadır. Bir yerde sürekli durmayan .denir ل ُج ّرلا َلقل َق َت için kişi (Ahmed b. Faris b. Zekeriya elKazvînî, er-Razî (öl. 395 h.) Mucemu mekâyîs’il-luğa, Tahkik, Abdusselam Muhammed Harun, 1399/1979; c. V, s. 3.) [6] Hikmet ُ َم ْك ِحلا) ة ,(hüküm (مكح (kökünden mastar-ı nev’dir; hükmün doğru olanı anlamındadır. [7] Mütercim Asım, Kamus ربحmd. [8] Alak (قلع ,(alaka’nın çoğuludur. Alaka ةقلع ;(döllendikten sonra rahim cidarına yapışan يأ ،ناكملاب ّب َلأ [9.[yumurtadır ماقأ هب زلوِهم .İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, Tahkik Ahmed Abdulgafur Attar,

 
Etiketler: KİTAP, VE, HİKMET-9,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
26 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
55 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
50 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
132 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
84 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
71 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
58 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
55 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
62 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
85 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
80 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
67 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
131 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
42 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
121 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
126 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
58 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
81 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
102 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
98 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
198 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
87 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
106 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
125 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
187 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
325 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
218 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
148 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
165 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
186 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
175 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
176 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
168 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
248 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
173 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
305 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
148 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
609 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
670 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1146 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
267 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
283 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
227 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
258 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
264 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
312 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
323 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
235 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
383 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
446 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
500 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
491 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
512 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
641 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
523 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
513 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
574 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
503 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
353 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
362 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
400 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
378 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
473 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
370 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
415 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
404 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
398 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
437 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
425 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
472 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
424 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
430 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
887 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
438 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
456 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
445 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
502 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
489 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
896 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1319 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
854 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
428 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
439 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
837 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
961 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
694 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1042 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
456 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
394 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
801 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
427 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
648 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
561 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
485 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
508 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
641 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1035 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
510 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
524 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
673 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1475 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
597 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
1997 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1428 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1589 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1266 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
724 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
951 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1278 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
724 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5682 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
653 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
772 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
743 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
636 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
640 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
660 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
666 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
710 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
570 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
636 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
639 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
656 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
653 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
779 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
585 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
650 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
654 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
651 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
686 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
698 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
656 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
737 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
749 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
670 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
754 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
706 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
904 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2387 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1329 Okunma.
Haber Yazılımı