301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
10 Şubat 2019 - Pazar 10:37 Bu yazı 666 kez okundu
 
KİTAP VE HİKMET-9
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kur’an’ı, Kur’ân’ın gösterdiği yolla hikmete ulaşma yöntemi sahabeden sonra unutulduğu için tefsirlerde Bakara 196. âyetin أَ” َ َة َر ْم ُع ْلاَو ّج َح ْلا ْاوُّم ِت ل ِل “ ّbölümü açıklanamamıştır. Kitap ile Sünnet arasındaki bütünlüğün görülememesi, dini anlama ve uygulamada ardı arkası kesilmez yanlışlara ve sıkıntılara sebep olmuştur. Sünnetin, vahy-i gayri metluv sayılması, Kitap ile Sünnetin iki ayrı kaynak kabul edilmesi ve Sünnetin Kitap ةيضاق ةنسل) hâkim üzerine bu görülmesi) باتكلا ىلع yanlışların en önemlilerindendir.Nebî’nin Çıkardığı Hikmeti İle İnsanların Çıkardığı Hikmetin FarkıBedir savaşı ile ilgili âyetlerde görüldüğü gibi Nebimizin verdiği hükümlerin doğruluğu Allah tarafından denetlenmekte, yanlış bir şey olursa ayetle müdahale edilmektedir. Öyleyse onun koyduğu ve Allah’ın müdahale etmediği sabit olan hükümlerin tamamı hikmettir; müslümanlar onlara uymak zorundadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:“Hayır! Rabbine yemin olsun ki bunlar inanıp güvenmezler. Ama aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duymadan kabul eder ve tam olarak teslim olurlarsa o başka.” (Nisa 4/65)Müslümanlarda böyle bir denetim olmadığı için müslümanların verdikleri hükümlerin Kitap ve Sünnet açısından denetime tabi tutulması gerekir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey inanıp güvenenler, Allah’a itaat edin, bu Elçi’nin getirdiği kitaba itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Eğer (o yetkililerle) bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah’a ve Elçisine götürün. Allah’a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir.” (Nisa 4/59) Demek ki, müslümanların yönetimle olan ihtilaflarını Kur’ân ve Sünnete göre karara bağlayan yetkili kurumların oluşması bu âyetin gereğidir. Ama tarihimizde böyle bir kurumun varlığını henüz bilmiyoruz. Sonuç olarak müslümanların, her şeyi yeni baştan ele alma mecburiyetleri vardır.[1] Ayetlerdeki sıralama şöyledir: “İbrahim, İshak, Yakub, Dâvûd, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Nuh, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. (aleyhimusselâm).[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (il.310 h.), Tarih’ul-Umem ve v’el-Mülûk (Tarih’ut-Taberî) Beyrut 1407, c. I s. 187, ez-Zemahşerî (467-538 h.), el-Keşşâf, el-a’lâ Suresinin tefsiri. [3]- Kişi kendi durumunu Allah’ın kitabıyla karşılaştırmazsa sapık olduğunu anlayamaz. Bunu anlayanlardan kimi yolunu düzeltir, kimi de bile bile sapıklık içinde kalır. Bu da kendine kitap ve nebî gönderilen toplumlarda ayrılıklara sebep olur. [4] Ayetteki نم ءاشي = men yeşâ’ya “gereği gibi çalışma” anlamını verdik. Çünkü ءاش” şeyi yaptı” demektir. Her eylem ve her varlık şey kelimesinin kapsamına girer ve her şey bir kanun ve kurala göre oluşur. İyiliğin kuralları olduğu gibi kötülüğün de kuralları vardır. Namaz kılmak için onun kurallarına uymak gerekir. Hırsızlık yapmanın da kuralları vardır. Allah namazı emretmiş, hırsızlığı haram kılmıştır. İyinin ve kötünün ölçülerini koyan, bunlardan birini yapmak isteyen için gerekli şart ve imkânları yaratan Allah’tır. Bu sebepleءاش fiili insan için kullanılırsa anlamı “ölçülere uygun davrandı” olur. İyiyi veya kötüyü, ayrı bir varlık olarak ortaya çıkaran Allah olduğu için faili Allah olan ءاش fiilinin anlamı; “şeyi veya şeyin ölçüsünü var etti” olur. Allah Teâlâ, “Bir şeyi var etmek istediğinde sadece “ol” der; sonra o şey oluşur.” (Yasin 36/82) Bu sebeple faili Allah olan ءاش fiili, o konuda Allah’ın ol emrinin çıktığını gösterir. Artık o şey mutlaka olur. [5] اليلق kelimesinin iki kök anlamı vardır; biri, azlık diğeri de istikrarsızlık, bir yerde kalamama, yerinden olmadır. Bir yerde sürekli durmayan .denir ل ُج ّرلا َلقل َق َت için kişi (Ahmed b. Faris b. Zekeriya elKazvînî, er-Razî (öl. 395 h.) Mucemu mekâyîs’il-luğa, Tahkik, Abdusselam Muhammed Harun, 1399/1979; c. V, s. 3.) [6] Hikmet ُ َم ْك ِحلا) ة ,(hüküm (مكح (kökünden mastar-ı nev’dir; hükmün doğru olanı anlamındadır. [7] Mütercim Asım, Kamus ربحmd. [8] Alak (قلع ,(alaka’nın çoğuludur. Alaka ةقلع ;(döllendikten sonra rahim cidarına yapışan يأ ،ناكملاب ّب َلأ [9.[yumurtadır ماقأ هب زلوِهم .İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, Tahkik Ahmed Abdulgafur Attar,

 
Etiketler: KİTAP, VE, HİKMET-9,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
89 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
132 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
88 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
99 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
104 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
97 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
116 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
94 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
171 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
126 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
222 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
96 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
552 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
580 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
852 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
214 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
219 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
177 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
210 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
205 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
245 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
272 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
143 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
329 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
396 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
435 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
431 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
458 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
529 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
474 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
453 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
482 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
442 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
275 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
310 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
332 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
332 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
370 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
319 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
355 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
349 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
343 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
380 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
368 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
426 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
368 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
369 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
828 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
378 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
400 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
406 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
449 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
449 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
817 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1030 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
793 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
374 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
393 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
778 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
889 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
656 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
985 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
413 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
349 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
719 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
325 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
572 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
497 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
419 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
432 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
590 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
978 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
435 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
478 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
623 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1407 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
538 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
1935 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1199 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1473 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1183 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
665 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
894 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1227 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
654 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5635 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
617 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
702 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
696 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
585 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
590 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
597 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
613 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
662 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
520 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
580 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
601 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
608 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
598 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
723 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
540 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
604 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
604 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
598 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
635 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
631 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
616 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
692 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
702 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
619 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
684 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
653 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
792 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2303 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1140 Okunma.
Haber Yazılımı