301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
10 Şubat 2019 - Pazar 10:37 Bu yazı 571 kez okundu
 
KİTAP VE HİKMET-9
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kur’an’ı, Kur’ân’ın gösterdiği yolla hikmete ulaşma yöntemi sahabeden sonra unutulduğu için tefsirlerde Bakara 196. âyetin أَ” َ َة َر ْم ُع ْلاَو ّج َح ْلا ْاوُّم ِت ل ِل “ ّbölümü açıklanamamıştır. Kitap ile Sünnet arasındaki bütünlüğün görülememesi, dini anlama ve uygulamada ardı arkası kesilmez yanlışlara ve sıkıntılara sebep olmuştur. Sünnetin, vahy-i gayri metluv sayılması, Kitap ile Sünnetin iki ayrı kaynak kabul edilmesi ve Sünnetin Kitap ةيضاق ةنسل) hâkim üzerine bu görülmesi) باتكلا ىلع yanlışların en önemlilerindendir.Nebî’nin Çıkardığı Hikmeti İle İnsanların Çıkardığı Hikmetin FarkıBedir savaşı ile ilgili âyetlerde görüldüğü gibi Nebimizin verdiği hükümlerin doğruluğu Allah tarafından denetlenmekte, yanlış bir şey olursa ayetle müdahale edilmektedir. Öyleyse onun koyduğu ve Allah’ın müdahale etmediği sabit olan hükümlerin tamamı hikmettir; müslümanlar onlara uymak zorundadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:“Hayır! Rabbine yemin olsun ki bunlar inanıp güvenmezler. Ama aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duymadan kabul eder ve tam olarak teslim olurlarsa o başka.” (Nisa 4/65)Müslümanlarda böyle bir denetim olmadığı için müslümanların verdikleri hükümlerin Kitap ve Sünnet açısından denetime tabi tutulması gerekir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey inanıp güvenenler, Allah’a itaat edin, bu Elçi’nin getirdiği kitaba itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Eğer (o yetkililerle) bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah’a ve Elçisine götürün. Allah’a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir.” (Nisa 4/59) Demek ki, müslümanların yönetimle olan ihtilaflarını Kur’ân ve Sünnete göre karara bağlayan yetkili kurumların oluşması bu âyetin gereğidir. Ama tarihimizde böyle bir kurumun varlığını henüz bilmiyoruz. Sonuç olarak müslümanların, her şeyi yeni baştan ele alma mecburiyetleri vardır.[1] Ayetlerdeki sıralama şöyledir: “İbrahim, İshak, Yakub, Dâvûd, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Nuh, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. (aleyhimusselâm).[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (il.310 h.), Tarih’ul-Umem ve v’el-Mülûk (Tarih’ut-Taberî) Beyrut 1407, c. I s. 187, ez-Zemahşerî (467-538 h.), el-Keşşâf, el-a’lâ Suresinin tefsiri. [3]- Kişi kendi durumunu Allah’ın kitabıyla karşılaştırmazsa sapık olduğunu anlayamaz. Bunu anlayanlardan kimi yolunu düzeltir, kimi de bile bile sapıklık içinde kalır. Bu da kendine kitap ve nebî gönderilen toplumlarda ayrılıklara sebep olur. [4] Ayetteki نم ءاشي = men yeşâ’ya “gereği gibi çalışma” anlamını verdik. Çünkü ءاش” şeyi yaptı” demektir. Her eylem ve her varlık şey kelimesinin kapsamına girer ve her şey bir kanun ve kurala göre oluşur. İyiliğin kuralları olduğu gibi kötülüğün de kuralları vardır. Namaz kılmak için onun kurallarına uymak gerekir. Hırsızlık yapmanın da kuralları vardır. Allah namazı emretmiş, hırsızlığı haram kılmıştır. İyinin ve kötünün ölçülerini koyan, bunlardan birini yapmak isteyen için gerekli şart ve imkânları yaratan Allah’tır. Bu sebepleءاش fiili insan için kullanılırsa anlamı “ölçülere uygun davrandı” olur. İyiyi veya kötüyü, ayrı bir varlık olarak ortaya çıkaran Allah olduğu için faili Allah olan ءاش fiilinin anlamı; “şeyi veya şeyin ölçüsünü var etti” olur. Allah Teâlâ, “Bir şeyi var etmek istediğinde sadece “ol” der; sonra o şey oluşur.” (Yasin 36/82) Bu sebeple faili Allah olan ءاش fiili, o konuda Allah’ın ol emrinin çıktığını gösterir. Artık o şey mutlaka olur. [5] اليلق kelimesinin iki kök anlamı vardır; biri, azlık diğeri de istikrarsızlık, bir yerde kalamama, yerinden olmadır. Bir yerde sürekli durmayan .denir ل ُج ّرلا َلقل َق َت için kişi (Ahmed b. Faris b. Zekeriya elKazvînî, er-Razî (öl. 395 h.) Mucemu mekâyîs’il-luğa, Tahkik, Abdusselam Muhammed Harun, 1399/1979; c. V, s. 3.) [6] Hikmet ُ َم ْك ِحلا) ة ,(hüküm (مكح (kökünden mastar-ı nev’dir; hükmün doğru olanı anlamındadır. [7] Mütercim Asım, Kamus ربحmd. [8] Alak (قلع ,(alaka’nın çoğuludur. Alaka ةقلع ;(döllendikten sonra rahim cidarına yapışan يأ ،ناكملاب ّب َلأ [9.[yumurtadır ماقأ هب زلوِهم .İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, Tahkik Ahmed Abdulgafur Attar,

 
Etiketler: KİTAP, VE, HİKMET-9,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
439 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
464 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
743 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
137 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
141 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
110 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
137 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
140 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
182 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
195 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
88 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
260 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
340 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
344 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
336 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
372 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
443 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
401 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
392 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
406 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
377 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
210 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
250 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
264 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
268 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
285 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
257 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
276 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
287 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
275 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
300 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
305 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
356 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
303 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
294 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
745 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
308 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
335 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
349 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
385 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
375 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
744 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
920 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
713 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
310 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
315 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
707 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
822 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
596 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
921 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
342 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
283 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
652 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
269 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
491 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
421 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
359 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
357 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
535 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
910 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
367 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
404 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
547 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1334 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
466 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
1862 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1085 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1383 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1119 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
595 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
823 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1163 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
592 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5568 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
562 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
641 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
629 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
529 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
531 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
537 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
550 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
598 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
464 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
522 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
545 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
555 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
545 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
665 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
489 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
547 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
548 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
537 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
572 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
566 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
560 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
622 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
638 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
558 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
631 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
583 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
699 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2233 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1064 Okunma.
Haber Yazılımı