Yazı Detayı
27 Temmuz 2020 - Pazartesi 13:16 Bu yazı 55 kez okundu
 
FAİZCİLERİN DAVRANIŞ TARZI
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Faiz yiyenler, şeytanın takılıp aklını çeldiği[1] kimsenin davranışından farklı davranmazlar. Bu onların, “Alım satım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir. Allah alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime, Rabbinden bir öğüt ulaşır da faize son verirse geçmişte olan kendinindir; onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse, onlar o ateşin arkadaşıdırlar; orada ölümsüzdürler.” (Bakara, 2/275)

Fahreddin Razî’nin konu ile ilgili bir tespiti şöyle özetlenebilir:

“Faizi helâl görenlere göre faizli işlem her yönden alım satımla aynıdır. Öyleyse nasıl olur da biri helâl, diğeri haram olur. Peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satmak helâl ise, 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya satmak da helâl olmalıdır. Bu iki işlem arasında mantıkî bir fark yoktur.”[2]

Bu iki işlem arasında benzerlik vardır, ama farklar da vardır. Nitekim şarap ile üzüm şırası da birbirine benzer; ikisi de üzüm suyundandır. Ama aradaki farktan dolayı “şıra tıpkı şarap gibidir”, denemez. Yukarıdaki iki işlem de farklıdır. Bundan dolayı birine borç, diğerine satış denmiştir. Borç veren, verdiğinin dengini alır. Yani 10 lira vermişse 10 lira alır. Faiz, o denkliği bozan fazlalıktır. Peşin fiyatı 10 lira olan bir mal, bir ay vadeli 11 liraya satılırsa 11 liranın tamamı malın bedeli olur. O mal ile 10 veya 11 lira arasında denklik olmadığı için fazlalıktan da bahsedilemez.

Bu fark, birçok farkı beraberinde getirir. Meselâ alım satım daha çok peşin olur; ama borcun peşini olmaz. Hiç kimse, hemen ödemek üzere borç almaz; az da olsa vade gerekir. Satıcı, 8 liraya aldığı malı hemen, peşin 10 liraya satarak 2 lira kâr edebilir. Ama bu şekilde bir faiz geliri sağlanamaz.

Fahreddin Razi’nin ikinci tespiti şöyle özetlenebilir:

“Faizciler derler ki; alım satımın helâl olmasının sebebi insanların ihtiyacını karşılamasıdır. Faizli işlem de ihtiyacı karşılar. Bugün parasız ve ihtiyaç içinde olan bir kişinin, ileride eline geçecek malı bulunabilir. Eğer faiz yasak olsa para sahipleri bu şahsa hiçbir şey vermez, o da sıkıntı ve ihtiyaç içinde kalır. Ama faize izin verilirse para sahibi, daha çok almak arzusuyla onun ihtiyacını karşılar. Borçlu da eline mal geçince borcunu fazlasıyla öder. Eline mal geçtiğinde fazla ödeme yapması, o zamana kadar ihtiyaç içinde kalmasından iyidir. Öyleyse faiz helâl olmalıdır. Nitekim alım satım çeşitlerinin helâl olmasının sebebi de ihtiyacın karşılanmasıdır.”[3]

Bir şeyin helâl olmasının sebebi, sırf ihtiyacın karşılanması olsa hırsızlığın, yalanın, zina vs.’nin de helâl olması gerekir. Bunlar için de makul gerekçeler ileri sürülebilir.

Alım satım ile faiz, evlenme ile zina gibi de kabul edilebilir. Zira Allah’ın Elçisi’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir toplumda faiz ve zina ortaya çıkarsa artık Allah’ın cezasını hak etmiş olurlar.”[4] Kişinin, eşi ile yaptığı cinsel ilişki, zinakârın yaptığı ile aynıdır. Nikâh ile bir aile kurulur. Eşler karşılıklı hak ve sorumluluk üstlenirler. Ama zina kısa süreli bir zevkten ibarettir. Süleymaniye Vakfı’ndaki bir toplantıda Sabri Orman[5] bu konuda şunları söylemiştir:

“Nikâhlı ilişki ile nikâhsız ilişkiyi siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, psikolojik sonuçlarına doğru götürdüğümüz zaman bakıyoruz ki, nikâh akdine dayalı eylemin sonuçlarıyla diğeri hakikaten farklı. Aynı şey alışverişle faiz için de söylenebilir. İkisi birbirine benzer gibi görünüyor. Faizin kabul edildiği bir sistemin sonuçları ve yapısıyla faizin kabul edilmediği bir sistemin yapısı ve sonuçları birbirinden hayli farklı oluyor. Bunu sonuna kadar takib ettiğimiz zaman gerçekten görüyoruz ki faizli bir sistemin İslâm’ın genel yapısıyla uyuşması mümkün değilken, faizin yasak edilmesi âdeta İslâmiyet’te olumlu olarak söylenen her şeyin bir de olumsuz olarak ifade edilmesidir. Yani eğer faizi yasaklamazsanız kardeşlik esasına dayalı bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Eğer faizi yasaklamazsanız emri bilmaruf nehyi anil münker yani iyiliği isteyip kötülüğü yasaklama konusunu yürütecek özelliğe sahip insanların gelişmesi mümkün olmaz. Halbuki bunlar Müslümanların temel görevlerindendir. Faizli işlemle alım satım birbirine benzer gözüküyorsa da bunu mantıkî sonuçlarına kadar takip edersek faizli bir ekonomik sistem ile faizin olmadığı bir ekonomik sistem, birbirinden hayli farklı olur. Yani faiz yasağı İslâmiyet’in olmazsa olmaz şartıdır.”

Yukarıdaki âyette şu ifadeler geçmişti:

“Faiz yiyenler, şeytanın takılıp aklını çeldiği kimsenin davranışından farklı davranmazlar. Bu onların, “Alım satım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir.”

Alım satımla faizi aynı saymak, gerçekten şeytanca bir tavırdır. Eğer aynı olsalardı bankalar da ticaret yapabilirdi. Bugün dünyanın her yerinde, bankaların ticaret yapması yasaktır.

Faizin yasak olmadığı devletlerde alım satım serbest olduğu halde faizli borç vermek için yetkili makamdan izin almak gerekir. Gerekli izni almamış kişi ve kuruluşlar faizli borç veremezler. Bu, aslında faizciliğin o devletlerde de yasak olduğunu, ancak devletin denetimi altında yapılabildiğini gösterir. Kur’ân’daki yasakların evrenselliği, zaten bunu gerektirir.

 
Etiketler: FAİZCİLERİN, DAVRANIŞ, TARZI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Temmuz 2020
PARA PİYASASI VE MAL PİYASASI
27 Okunma.
20 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 4
57 Okunma.
19 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 3
53 Okunma.
17 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 2
28 Okunma.
16 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler
44 Okunma.
15 Temmuz 2020
3. Ali İmran Suresi 6. Ayet
50 Okunma.
14 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek 3
56 Okunma.
13 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek 2
48 Okunma.
12 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek
39 Okunma.
10 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 7
64 Okunma.
09 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 6
42 Okunma.
08 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 5
41 Okunma.
07 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 4
50 Okunma.
06 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 3
50 Okunma.
05 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 2
64 Okunma.
04 Temmuz 2020
Hac ve Kurban
64 Okunma.
02 Temmuz 2020
KUR’ÂN VE SÜNNET’TE FAİZ
67 Okunma.
24 Haziran 2020
Buruc Suresi
99 Okunma.
22 Haziran 2020
Fil Suresi
107 Okunma.
21 Haziran 2020
Kur’ân’da Namaz Vakitleri
106 Okunma.
20 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 17
78 Okunma.
19 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 16
82 Okunma.
17 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 15
56 Okunma.
16 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 14
107 Okunma.
15 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 13
61 Okunma.
14 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 12
95 Okunma.
13 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 11
90 Okunma.
11 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 10
85 Okunma.
10 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 9
108 Okunma.
09 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 8
83 Okunma.
08 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 7
101 Okunma.
07 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 6
74 Okunma.
06 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 5
83 Okunma.
04 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 4
111 Okunma.
03 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 3
85 Okunma.
02 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 2
85 Okunma.
28 Mayıs 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri
152 Okunma.
22 Mayıs 2020
Tekvir Suresi
156 Okunma.
21 Mayıs 2020
Kadir Suresi
423 Okunma.
20 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
101 Okunma.
19 Mayıs 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
108 Okunma.
18 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
60 Okunma.
17 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
99 Okunma.
16 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
69 Okunma.
14 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
89 Okunma.
13 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
79 Okunma.
12 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
117 Okunma.
11 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam
114 Okunma.
09 Mayıs 2020
Faizcilerin davranış tarzı
132 Okunma.
07 Mayıs 2020
Para piyasası ve mal piyasası
112 Okunma.
05 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 4
87 Okunma.
03 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 3
104 Okunma.
02 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 2
127 Okunma.
01 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER
130 Okunma.
29 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar 2
113 Okunma.
28 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
156 Okunma.
27 Nisan 2020
Dinin Kaynağını (mı) Tartışıyoruz?
102 Okunma.
26 Nisan 2020
İmsak (Sabah Namazı) Vakti
282 Okunma.
25 Nisan 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
180 Okunma.
24 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi 2
158 Okunma.
23 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi
172 Okunma.
21 Nisan 2020
Bayramı Nebimiz Gibi Yaşayalım
193 Okunma.
20 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 7
169 Okunma.
19 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 6
146 Okunma.
17 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 5
154 Okunma.
16 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 4
136 Okunma.
15 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 3
111 Okunma.
14 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 2
121 Okunma.
12 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
84 Okunma.
11 Nisan 2020
Din ve Deyn
169 Okunma.
09 Nisan 2020
Allah'ın koyduğu sınırların aşılması ve oruç örneği
166 Okunma.
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
149 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
154 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
176 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
154 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
168 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
141 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
171 Okunma.
26 Mart 2020
Kur’ân’da Eşyanın Dili
155 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
136 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
169 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
165 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
165 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
157 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
176 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
159 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
222 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
185 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
177 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
187 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
311 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
195 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
170 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
186 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
213 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
186 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
183 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
230 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
303 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
223 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
222 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
256 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
214 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
261 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
274 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
302 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
431 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
347 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
289 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
272 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
465 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
340 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
817 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
833 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
531 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
592 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
495 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
574 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
465 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
483 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
552 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
589 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
560 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
545 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
435 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
451 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
512 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
577 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
496 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
507 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
557 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
455 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
570 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
515 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
602 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
451 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
538 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
565 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
463 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
529 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
466 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
577 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
594 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
557 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
528 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
588 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
613 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
544 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
546 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
666 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
548 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
540 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
467 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
579 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
568 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
568 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
636 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
607 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
510 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
535 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
564 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
644 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
627 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
609 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
563 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
565 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
554 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
499 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
600 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
601 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
516 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
514 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
641 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
511 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
704 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
673 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
514 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
541 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
710 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
659 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
814 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
577 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
590 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
599 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
678 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
968 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
734 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
614 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
681 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
714 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
650 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
655 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
690 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
720 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
645 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
1121 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
647 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
1122 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1718 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1191 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1812 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
761 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
805 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
709 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
800 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1023 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
797 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
841 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
1025 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
848 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
918 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
959 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
976 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
974 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1236 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
976 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
1050 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1181 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
1027 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
985 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
901 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
929 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
901 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
1140 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
916 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
935 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
897 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
904 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
935 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
953 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
969 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
928 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
971 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1453 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
941 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
965 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
982 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
1021 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
981 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1456 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
2016 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1465 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
946 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
949 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1371 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1453 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1172 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1524 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
964 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
851 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1352 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1211 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1269 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1094 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
960 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
1153 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1128 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1571 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
1099 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
1040 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1155 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1948 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
1090 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2506 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2721 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2443 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1767 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1234 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1514 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1787 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1238 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6287 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1151 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1267 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1254 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1106 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1134 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1172 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1232 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1176 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
1058 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
1086 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1160 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1139 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1164 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1296 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
1044 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1174 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1140 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1142 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1225 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1161 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1111 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1360 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1234 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1145 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1330 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1273 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1577 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2965 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2446 Okunma.
Haber Yazılımı